• Boras Zygmunt, Książęta Pomorza Zachodniego, Poznań 1996
 • Historia Pomorza. vol 1, Do roku 1466, part 1, ed. Gerard Labuda, Poznań 1969
 • Historia Pomorza. vol 1, Do roku 1466, part 2, ed. Gerard Labuda, Poznań 1969
 • Historia Pomorza. vol 2, Do roku 1815, part 1, ed. Gerard Labuda, Poznań 1976
 • Historia Pomorza. vol 2, Do roku 1815, part 2, ed. Gerard Labuda, Poznań 1984
 • Historia Pomorza. vol 2, Do roku 1815, part 3, ed. Gerard Labuda, Poznań 2003
 • Historia Pomorza. vol 3, 1815-1850, part 1, gospodarka, społeczeństwo, ustrój, ed. Gerard Labuda, Poznań 1993
 • Historia Pomorza. vol 3, 1815-1850, part 2, zagadnienia polityczne, narodowościowe i wyznaniowe, ed. Gerard Labuda, Poznań 1996
 • Pomorze Zachodnie poprzez wieki. ed. Jan Maria Piskorski, Szczecin 1999
 • Sinason Jacob H., Gaon of Posen: A Portrait of Rabbi Akiva Guens-Eger, Feldheim 1990
 • Sztuka Pomorza Zachodniego. ed. Zygmunt Świechowski, Warszawa 1973
 • Żydzi oraz ich sąsiedzi na Pomorzu Zachodnim w XIX i XX wieku. eds. Mieczysław Jaroszewicz, Włodzimierz Stępiński, Warszawa 2007
Print