This article is not available in selected language.

Lachs Hilary

Hilary Lachs - Personal data
Date of birth: 15th November 1881
Place of birth: Warszawa
Date of death: July 1942
Place of death: Treblinka
Occupation: fizykochemik
Related towns: Kraków

Lachs Hilary (15.11.1881 Warszawa – lipiec 1942 Treblinka II) – fizykochemik.

Lachs studiował u Wilhelma Ostwalda i Jana Zawidzkiego. Od 1913 r. był pracownikiem naukowym w Pracowni Radiologicznej Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, od 1920 r. – w Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie. Pracował tez w instytucie chemii fizycznej i nieorganicznej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Współtworzył Polskie Towarzystwo Chemiczne. Podczas II wojny światowej wykładał na konspiracyjnym Wydziale Lekarskim w warszawskim getcie. Badania prowadził głównie w dziedzinie adsorpcji, koloidów, związków wielkocząsteczkowych. Został zamordowany w czasie wielkiej akcji deportacyjnej getta warszawskiego.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.