This article is not available in selected language.

Lack Stanisław

Stanisław Lack - Personal data
Date of birth: 11th January 1876
Place of birth: Kraków
Date of death: 20th January 1909
Place of death: Wiedeń
Occupation: krytyk literacki

Lack Stanisław (Izrael) (11.01.1876 Kraków – 20.01.1909 Wiedeń) – krytyk literacki i teatralny oraz tłumacz, reprezentował typ krytyki impresjonistycznej.

Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 1897 r. współpracował z „Życiem”, gdzie publikował artykuły krytyczne, recenzje teatralne i przekłady. Tu zawarł bliższą znajomość ze Stanisławem Wyspiańskim. W latach 1902–1906 związany był z dwutygodnikiem „Nowe Słowo” (w latach 1902–1903 pełnił funkcję kierownika działu literackiego), w którym zamieszczał głównie recenzje utworów pisarzy współczesnych, m.in. Stanisława Przybyszewskiego, Wacława Berenta, Stefana Żeromskiego. Następnie podjął współpracę z „Krytyką”. W 1908 r. prowadził dział literacki dwutygodnika „Zakopane”, tam drukował też cykl artykułów o stylu zakopiańskim. Z prac Lacka za życia ukazały się jedynie Notatki i uwagi (1906), pośmiertnie zaś Studia o Stanisławie Wyspiańskim (1924), reszta pozostała w rozproszeniu. Lack dokonał wielu przekładów literatury norweskiej, duńskiej, francuskiej i rosyjskiej, m.in. utwory: Stendhala, Oli Hanssona, Michela Montaigne’a, Waltera Patera, Edgara Allana Poe.

Zmarł w Wiedniu, został pochowany na cmentarzu żydowskim przy ul. Miodowej w Krakowie.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

 

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.