This article is not available in selected language.

Lambert Aleksander

Aleksander Lambert - Personal data
Date of birth: 1st November 1862
Place of birth: Warszawa
Date of death: 31st December 1929
Place of death: Nowy Jork
Occupation: muzyk
Related towns: Wiedeń, Berlin,

Lambert Aleksander (01.11.1862 Warszawa – 31.12.1929 Nowy Jork) – pianista wirtuoz, pedagog.

Był synem Henryka, muzyka, siostrzeńcem Ludwika Grossmanna. Gry na fortepianie uczył się u ojca. Studiował następnie grę na fortepianie pod kierunkiem Juliusza Epsteina, kompozycję u Antona Brücknera w Konserwatorium Towarzystwa Przyjaciół Muzyki w Wiedniu. Studia ukończył z najwyższym odznaczeniem w 1879 roku. Od 1878 r. koncertował w wielu miastach Europy i Ameryki. Uzupełniał swoje muzyczne wykształcenie pod kierunkiem Ferenca Liszta w Weimarze i Heinricha Urbana w Berlinie. W latach 1883–1884 był nauczycielem w Neue Akademie w Berlinie. W 1885 r. wyjechał na stałe do Stanów Zjednoczonych. Koncertował z powodzeniem m.in. w Chicago, Bostonie i Nowym Jorku. W latach 1887–1905 stał na czele New York College of Music i uczynił z niego jedną z najlepszych uczelni muzycznych w Stanach Zjednoczonych. Dawał też liczne recitale i koncertował z najlepszymi orkiestrami amerykańskimi. Od 1905 r. zajmował się prywatnym nauczaniem muzyki według wypracowanej przez siebie metody, której zasady wyłożył w pracach Piano Teaching for Beginners i w trzytomowym Systematic Course of Studies (1907). W latach 1928–1929 uczył gry na fortepianie w Curtis Institute w Filadelfii. Autor wielu utworów na fortepian o charakterze zarówno pedagogicznym, jak i wirtuozowskim. Zmarł wskutek wypadku samochodowego. Jego bogate zbiory muzyczne przekazane zostały do New York Public Library.

Bibliografia

 • Baker’s Biographical Dictionary of Musicians, red. N. Slonimsky, New York 2001.
 • Claghorn C.E., Biographical Dictionary of American Music, New York 1974.
 • Dybowski S., Słownik pianistów polskich, Warszawa 2003.
 • „EMTA” 1883, nr 4; 1896 nr 16.
 • Morawski J., Lambert Aleksander, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 16, red. E. Rostworowski, Wrocław 1971.
 • „Muzyka” 1939, nr 1.
 • Riemann H., Musik Lexikon, Mainz 1961.
 • Słownik muzyków polskich, t. 1, red. J. Chomiński, Kraków 1964.
 • The Macmillan Encyclopedia of Music and Musicians, red. A. Wier, New York 1937.
 • The New Grove Dictionary of American Music, t. 14, red. S. Sadie, London 2001.
 • Thompson O., The International Cyclopedia of Music and Musicians, red. N. Slonimsky, R. Sabin, B. Bohle, New York 1975.

L.T. Błaszczyk, „Żydzi w kulturze muzycznej działający na ziemiach polskich w XIX i XX wieku”, książka wydana dzięki wsparciu udzielonemu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.