Dom Lapina przy ul. Kanta (I. Kanto g.) 23 powstał pod koniec XIX wieku. Właściciel działki Noach Łapin zobowiązał się w umowie podpisanej w 1897 r. z Radą Miasta, że wybuduje tu dwupiętrowy dom w ciągu półtora roku i wynajmie budynek instytucjom gubernialnym. Autorem projektu był petersburski architekt Nikołaj Andrejew. W centralnej części budynku znajdowała się obszerna klatka paradna. W centralnej części fasady umieszczono sień, której dach wieńczyła kopuła w stylu francuskim. Według projektu fronton miał być ozdobiony rosyjskimi herbami. W okresie międzywojennym właściciel wynajmował budynek zarządowi kolei, a od 1964 r. działa tu Litewski Zarząd Dróg Krajowych[1.1].
 

Print
Footnotes
  • [1.1] Lukšionytė-Tolvaišienė N., Kauno pastatai, [w:] Žydų kultūros paveldas Lietuvoje, red. A. Jomantas, Vilnius 2005, s. 78.