This article is not available in selected language.

Landau Lejb

Lejb Landau - Personal data
Date of birth: 1879
Place of birth: Kirow
Date of death: 1943
Place of death: Lwów
Occupation: prawnik
Related towns: Przemyśl

Landau Lejb (1879 Kirow – 1943 Lwów) – doktor praw, adwokat, meloman.

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie we Lwowie. Mieszkał i pracował początkowo w Przemyślu, gdzie prowadził koło dramatyczne przy Żydowskim Towarzystwie Miłośników Muzyki i Teatru „Juwal”. Następnie przeniósł się do Lwowa, gdzie działał w sekcji muzycznej przy Żydowskim Towarzystwie Literatury i Sztuki. Był krzewicielem muzyki wśród różnych warstw społeczności żydowskiej. W latach 1941–1943 przebywał w getcie lwowskim, a następnie ukrywał się wraz z rodziną po „aryjskiej stronie”. Wskutek denuncjacji został wraz z rodziną aresztowany przez Niemców i rozstrzelany.

Bibliografia:

  • Fater I., Jidisze muzik in Pojln cwiszn bejde welt milchomes, Tel Awiw 1970.
  • Friedman F., Zagłada Żydów lwowskich, Łódź 1946. 
  • Sefer Pszemiszl, ed. A. Mencer, Tel Awiw 1964.
  • Żebrowski R., Landau Lejb, [w:] Polski słownik judaistyczny. Dzieje, kultura, religia, ludzie, opr. Z. Borzymińska, R. Żebrowski, t. 2, Warszawa 2003, s. 13.

L.T. Błaszczyk, „Żydzi w kulturze muzycznej działający na ziemiach polskich w XIX i XX wieku”, książka wydana dzięki wsparciu udzielonemu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.