This article is not available in selected language.

Landau Maurycy Roman

Maurycy Roman Landau - Personal data
Date of birth: ca. / around 1870
Occupation: śpiewak
Related towns: Warszawa

Landau Maurycy Roman (Moszek), właśc. Klekot, pseud. Clecco, Klekko (ok. 1870 ? – ?) – śpiewak, baryton.

Kształcił się w śpiewie solowym u Mieczysława Horbowskiego w Instytucie Muzycznym w Warszawie. W 1892 r. występował na popisie. W roku 1890 i 1893 śpiewał na koncertach Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego. W latach 1892–1897 był członkiem zespołu Teatrów Warszawskich. W 1893 r. wystąpił w roli Herolda w Żydówce Jacques'a Fromentala Halevy’ego w Teatrze Wielkim w Warszawie. W 1898 r. wystąpił na koncercie Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Subiektów Handlowych Wyznania Mojżeszowego. Pisano wówczas o nim „były śpiewak Teatrów Warszawskich”. Jego losy po 1905 r. nie są dokładnie znane. Ok. 1914 był profesorem śpiewu w Szkole Muzycznej Nauma Podkaminera w Łodzi. Występował gościnnie w Zawierciu, Krakowie, Lublinie, Częstochowie, Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej.

Bibliografia:

  • „EMTA” 1890 nr 368, 377; 1891 nr 381, 404, 424; 1892 nr 457, 477; 1893 nr 50.
  • Olszewski K., Z kronik teatralnych Zagłębia i Śląska, Kraków 1960.
  • Słownik biograficzny teatru polskiego, t. 1, 1765–1965, red. Z. Raszewski, wARSZAWA 1973.

L.T. Błaszczyk, „Żydzi w kulturze muzycznej działający na ziemiach polskich w XIX i XX wieku”, książka wydana dzięki wsparciu udzielonemu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.