This article is not available in selected language.

Landy Adam

Adam Landy - Personal data
Date of birth: 9th July 1891
Place of birth: Warszawa
Date of death: 1937
Place of death: Moskwa

Landy Adam, pseud. Karol, Adam Witkowski i in. (09.07.1891 Warszawa – 21.08.1937 Moskwa) – działacz socjalistyczny i komunistyczny.

Landy urodził się w Warszawie jako syn Władysława i Anny z domu Muszkat. W latach 1909–1914 należał do PPS-Lewicy. W 1915 r. przeszedł do PPS, w okresie 1916–1917 był członkiem Centralnego Komitetu Robotniczego. W latach 1917–1920 działał w Komisji Centralnej Związków Zawodowych (w 1919–1920 członek Wydziału Wykonawczego). W latach 1919–1920 był jednym z przywódców PPS-Opozycji, a w 1920 r. związał się z Komunistyczną Partią Robotniczą Polski (w 1921–1923 członek Komitetu Centralnego). Od 1925 r. przebywał w ZSRR jako działacz Czerwonej Międzynarodówki Związkowej, od 1927 r. był przedstawicielem KPP w Kominternie w Moskwie. Działał w komunistycznej międzynarodówce związkowej. W 1937 r. został aresztowany i skazany za zdradę ojczyzny i udział w kontrrewolucyjnej organizacji terrorystycznej. Został rozstrzelany 21 sierpnia 1937 roku. 

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.