Muzeum Sztuk Użytkowych (ul. Góra Przemysła 1), będące oddziałem poznańskiego Muzeum Narodowego , posiada w swoich zbiorach kolekcję judaików, na które składają się m.in. srebra synagogalne i domowe z XIX i pocz. XX w., szklanka sederowa z ok. 1700, talerz sederowy z drugiej połowy XIX w., tkaniny synagogalne i elementy stroju. Nie są one eksponowane na wystawie stałej.

Print