Dzięki działalności ziomkostw łomżyńskich w Izraelu, Stanów Zjednoczonych, Francji i Australii wydano księgi pamięci poświęcone historii Żydów w Łomży.

Print