Ziomkowstwo dawnych mieszkańców Łańcuta działa w Izraelu i w Stanach Zjednoczonych pod nazwą Irgunej Jocej Lancut be-Jisrael we-be-Arcot ha-Brit (ang. Associations of Former Residents of Lancut in Israel & USA). Organizacja ta wydała księgę pamięci poświęconą społeczności żydowskiej w Łańcucie z tekstami w jęz. hebrajskim, jidysz oraz angielskim pt.: 

Lancut. Chajeha we-churbana szel kehila jehudit, red. M. Waltzer, N. Kudish, Tel Awiw 1963. (ang. tyt. Lancut. The life and destruction of a Jewish community).

Tłumaczenie na język angielski spisu treści oraz fragmentów księgi dostępne jest online na stronach programu JewishGen Yizkor Book Project|http://www.jewishgen.org/yizkor/lancut/lancut.html]]. Wersję oryginalną udostępnia online [[urle:New York Public Library [dostęp: 01.10.2015].

Print