This article is not available in selected language.

Schindler-Süss Róża

Róża Schindler-Süss - Personal data
Date of birth: ca. / around 1870
Place of birth: Łódź
Occupation: skrzypaczka
Related towns: Warszawa

Schindler-Süss Róża (ok. 1870 Łódź? – ?) – skrzypaczka, pedagog.

W grze na skrzypcach była uczennicą Josepha Joachima w Hochschule für Musik w Berlinie. Występowała jako solistka na koncertach w Łodzi z towarzyszeniem Łódzkiej Orkiestry Symfonicznej, a także w Filharmonii Warszawskiej. Ceniona jako pedagog, była pierwszą nauczycielką Pawła Kleckiego. Uczyła m.in. w Szkole Muzycznej Nauma Podkaminera oraz w Liceum Muzycznym Heleny Kijeńskiej. Po I wojnie światowej dojeżdżała przez pewien czas do Warszawy i uczyła w Szkole Muzycznej Michała J. Piotrowskiego.

Bibliografia:

  • „Neue Lodzer Zeitung” 1917, nr 8.
  • Pellowski A., Kultura muzyczna Łodzi do roku 1918, Łódź 1994.

Polski kalendarz muzyczny na rok 1920, red. M. Skolimowski, Warszawa 1920.

Tekst na podstawie publikacji: Błaszczyk L.T., „Żydzi w kulturze muzycznej ziem polskich w XIX i XX wieku. Słownik biograficzny”, Warszawa 2014 (książka wydana dzięki wsparciu udzielonemu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce).

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.