• Bartoszewicz Henryk, Projekty rewirów dla ludności żydowskiej w miastach mazowieckich 1807-1830, "Rocznik Mazowiecki", t. XVIII, 2006.
  • Burchard Przemysław, Pamiątki i zabytki kultury żydowskiej w Polsce, Warszawa 1990.Księga adresowa Polski (wraz z W.M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1929, Warszawa 1929.
  • Księga pamięci Żydów chorzelskich, red. wyd. izraelskiego Libor Łosz, red. wyd. polskiego Artur Wołosz, przedmowa Szewach Weiss, przyp. A. Wołosz, Mirosława Lewandowska-Wołosz, Jerozolima-Holon 2006.
  • Grynberg Michał, Żydzi w rejencji ciechanowskiej 1939-1942, Państwowe Wydawnictwo Naukowe Warszawa 1984.
  • Kwiatek Jerzy i Lijewski Teofil, Leksykon miast polskich, MUZA S.A., Warszawa 1998.
  • Sefer Kehilah Chorzel, ed. L. Lusz, Tel Awiw 1967.
  • Szczepański Janusz, Społeczność żydowska Mazowsza w XIX-XX wieku, Wyższa szkoła Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Pułtusk 2005.
  • Waleszczak Radosław, Przasnysz i powiat przasnyski w latach 1866-1939. Zarys dziejów, Przasnysz 1999.

 

Print