• Wojciech Jaworski, Z dziejów Żydów bieruńskich [From the history of Bieruń Jews], Social Committee of Celebration 600-years of Bieruń, Tychy 1989.
  • Małgorzata Derus, Dariusz Walerjański, Cmentarze żydowskie w województwie katowickim [Jewish cemeteries in the province of Katowice] [in:] Studia z dziejów kultury żydowskiej w Polsce [Jewish Culture Studies in Poland], Wrocław 1995, vol. 2.
Print