• Burchard Przemysław, Pamiątki i zabytki kultury żydowskiej w Polsce, Warszawa 1990.
  • Grynberg Michał, Żydzi w rejencji ciechanowskiej 1939-1942, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984.
  • Guldon Zenon, Skupiska żydowskie w miastach polskich XV-XVI wieku, [in:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, v. 2, edited by Krzysztof Pilarczyk and Stefan Gąsiorowski, Kraków 2000.
  • Kwiatek Jerzy and Lijewski Teofil, Leksykon miast polskich, MUZA S.A., Warszawa 1998.
  • Miasta polskie w tysiącleciu, v. 2, Wrocław-Warszawa-Kraków Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo 1967.
  • Szczepański Janusz, Społeczność żydowska Mazowsza w XIX-XX wieku, Wyższa Szkoła Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Pułtusk 2005.
     
Print