• Baranowski Zenon, Frampol po rozbiorach, edited by R. Jasiński, Frampol i okolice. Zarys dziejów do 1918 r., v. 1, Frampol 2002.
 • Baranowski Zenon, Frampol w okresie międzywojennym, edited by: R. Jasiński Frampol i okolice. Zarys dziejów 1918 – 1939, v. 2, Frampol 2005.
 • Baranowski Zenon, Frampol w okresie staropolskim, edited by R. Jasiński, Frampol i okolice. Zarys dziejów do 1918 r., v. 1, Frampol 2002.
 • Burchard Przemysław, Pamiątki i zabytki kultury żydowskiej w Polsce, Warsaw 1990.
 • Dąbrowski Radosław, Mniejszości narodowe na Lubelszczyźnie w latach 1918-1939, Kielce 2007.
 • Gilas Antoni, Frampol w latach 1795 – 1864, edited by R. Jasiński, Frampol i okolice. Zarys dziejów 1918 – 1939, v. 1, Frampol 2005.
 • Jasiński Ryszard, Dzieje Frampola do września 1939 r., edited by R. Jasiński, Frampol i okolice. Zarys dziejów 1918 – 1939, v. 2, Frampol 2005.
 • Jasiński Ryszard, Frampol na przełomie dwu epok, edited by R. Jasiński, Frampol i okolice. Zarys dziejów do 1918 r., v. 1, Frampol 2002.
 • Kawałko Danuta, Cmentarze województwa zamojskiego, Zamość 1994.
 • Niedźwiedź Józef, Leksykon historyczny miejscowości dawnego województwa zamojskiego, Zamość 2003.
 • Okoń Anna, Frampol w latach 1864 – 1918, edited by R. Jasiński, Frampol i okolice. Zarys dziejów do 1918 r., v. 1, Frampol 2002.
 • Trzciński Andrzej, Śladami zabytków kultury żydowskiej na Lubelszczyźnie, Lublin 1990.
 • Warchoł Stefan, Nazwy miast Lubelszczyzny, Lublin 1964.
 • Z Izaakiem Bashevisem Singerem po ziemi biłgorajskiej, Biłgoraj 2003.
Print