This article is not available in selected language.

Zajderman (Seiderman) Jerzy

Jerzy Zajderman (Seiderman) - Personal data
Occupation: skrzypek; pedagog
Related towns: Warszawa

Zajderman też Seiderman Jerzy (? – ?) – skrzypek, pedagog.

Uczył gry na skrzypcach w Warszawie. W okresie międzywojennym był m.in. profesorem gry skrzypcowej w Instytucie Muzycznym Antoniego Grudzińskiego oraz w Szkole Muzycznej im. S. Moniuszki.

Bibliografia:

  • Polski kalendarz muzyczny na r. 1919, red. M. Skolimowski, Warszawa 1919.
  • Polska Artystyczna. Kalendarz – informator muzyczny, literacki, sztuk plastycznych, teatralny i kinematograficzny na 1923/24 r., red. M. Skolimowski, Warszawa [1923]. 
  • „Muzyka” 1926 nr 7-9, 10, 11/12.
  • Hesse’s Musiker-Kalender 1928–1941, Lipsk 1928–1941.

L.T. Błaszczyk, „Żydzi w kulturze muzycznej działający na ziemiach polskich w XIX i XX wieku”, książka wydana dzięki wsparciu udzielonemu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  oraz Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.