• Encyclopedia of Jewish Life (2001), p. 261: "Cieszyn".
  • Jaworski Wojciech, "Noc kryształowa" - odgłosy w województwie śląskim, w: Colloquium Opole '98. 60 rocznica pogromu Żydów w Niemczech, red. Ewa Dawidejt-Jastrzębska, Małgorzata Halicka, Opole 2000.
  • Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego [Geographical Dictionary of the Kingdom of Poland] (1880-1902), I, pp. 696-701: "Cieszyn".
  • Janusza Spyra, Żydowskie zabytki Cieszyna i Czeskiego Cieszyna [Jewish monuments of Cieszyn and Czech Cieszyn], Cieszyn 1999.

 

Print