This article is not available in selected language.

Zamsztejgman Aron

Aron Zamsztejgman - Personal data
Occupation: muzyk
Related towns: Wilno

Zamsztejgman Aron (? – ?) – skrzypek.

Grywał w różnych orkiestrach teatralnych w Wilnie, m.in. w orkiestrze Folks Teater Mosze Karpinowicza oraz polskiego teatru muzycznego Lutnia, gdzie pracował jeszcze w 1941 roku. Był członkiem Zrzeszenia Muzyków Polskich w Wilnie.

Bibliografia:

  • Ankudowicz-Bieńkowska M., Polskie życie muzyczne w Wilnie lat II Rzeczypospolitej, Olsztyn 1997.

L.T. Błaszczyk, „Żydzi w kulturze muzycznej działający na ziemiach polskich w XIX i XX wieku”, książka wydana dzięki wsparciu udzielonemu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  oraz Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.