Studies and monographies

 

Bugała Janusz, Okres I wojny światowej i XX-lecia międzywojennego [in:] „Dominik Turobiński”, no 9, Dec 2002.

Burchard Przemysław, Pamiątki i zabytki kultury żydowskiej w Polsce, Warszawa 1990.

Dąbrowski Radosław, Mniejszości narodowe w powiecie krasnostawskim w latach 1930-1939 [w:] Byliśmy sercem wsi. Materiały z sesji popularnonaukowej w Krasnymstawie 19 września 2003, Warszawa 2004.

Kawałko Danuta, Cmentarze województwa zamojskiego, Zamość 1994.

Majewski Marek, Skład narodowościowy i wyznaniowy mieszkańców Turobina w okresie wojny i okupacji [w:] „Dominik Turobiński”, No 24, Dec 2006.

Niedźwiedź Józef, Leksykon historyczny miejscowości dawnego województwa zamojskiego, Zamość 2003.

Powiat krasnostawski [w:] Katalog zabytków sztuki w Polsce. Województwo lubelskie, red. R. Brykowski and E. Rowińskiej, Volume. VIII, Book 8, Warszawa 1964.

Tokarczyk Roman, Turobin. Dzieje miejscowości, Lublin 2002.

Wójtowicz Alfred, Mój rodzinny Turobin cz. II [w:] „Dominik Turobiński”, No 29, Dec 2007.

 

Internet sources

 

Center of Jewish History Catalog http://aleph.cjh.org:81/F/545LK8PD6SJURHISAEXIMXL5AM2SRYLUP7V65CU9NGY7KSA8N4-00350?func=find-b&find_code=WRD&request=turobin&adjacent=N

Encyclopedia of Jewish Communities in Poland http://www.jewishgen.org/yizkor/pinkas_poland/pol7_00241.html

JewishGen Communities Database

http://www.jewishgen.org/Communities/Search.asp

Town Map of Poland

http://mapa.szukacz.pl/

Museum of the History of Polish Jews

http://alpha.jewishmuseum.org.pl/hitlist/hitlist?layout=main  

The New York Public Library

http://yizkor.nypl.org/index.php?id=2757

 
 

Print