W 1941 lub 1942 r. w Augustowie przy obecnej ul. Waryńskiego założono cmentarz żydowski. Chowano na nim ciała osób zmarłych lub zabitych w getcie[1.1].

Po wojnie cmentarz ogrodzono, odsłonięto na nim stylizowany na macewę pomnik z lastriko z napisem: „Cmentarz żydowski”.

22 maja 2015 r. przy pomniku złożono około 10 macew, które podczas II wojny światowej na rozkaz Niemców użyto do budowy schodów na posesjach przy ul. Kasztanowej. Nagrobki pochodzą prawdopodobnie z cmentarza przy ul. Zarzecze[1.2].

Print
Footnotes
  • [1.1] Crago L., Rojowska E., Augustów, [w:] Encyclopedia of Camps and Ghettos 1933–1945, t. 2, cz. A: Ghettos in German-Occupied Eastern Europe, red. M. Dean, Bloomington 2012, s. 864.
  • [1.2] Bielawski K., Szchenim czyli sąsiedzi z Augustowa [online] http://www.sztetl.org.pl/pl/article/augustow/19,aktualnosci/46317,22-05-2015-szchenim-czyli-sasiedzi-z-augustowa/ [dostęp: 05.03.2016].