• Konstanty Prus, Z przeszłości miasta Mikołów i jego okolicy, Mikołów 1932.
  • Jan Kantyka, Alojz Targ, Mikołów - zarys rozwoju miasta, Katowice 1972.
  • W. Galasińska-Hrebenda, Grodzisko w Mikołowie [in:] Informator Konserwatora Zabytków Archeologicznych na województwo katowickie za lata 1966-1970, Katowice 1971.
  • M. Wodziński, Cmentarze żydowskie w Mikołowie (Jewish Cemeteries in Mikołów) [in:] Słowo Żydowskie, 1999 No 6 (188), pp. 10-11.
  • Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego (1880-1902), VI, p. 414-415: "Mikułów".
Print