• Burchard Przemysław, Pamiątki i zabytki kultury żydowskiej w Polsce, Warszawa 1990.
  • Dąbrowski Radosław, Mniejszości narodowe na Lubelszczyźnie w latach 1918-1939, Lublin 1992.
  • Łowczak Sławomir, Burzliwa historia Markuszowa, Markuszów 2001.
  • Przesmycka Elżbieta, Przeobrażenia zabudowy i krajobrazu miasteczek Lubelszczyzny, Lublin 2001.
  • Trzciński Andrzej, Śladami zabytków kultury żydowskiej na Lubelszczyźnie, Lublin 1990.
  • Warchoł Stefan, Nazwy miast Lubelszczyzny, Lublin 1964.

     
     

Print