Podczas II wojny światowej w Chełmie funkcjonował niemiecki nazistowski obóz pracy przymusowej, w którym przebywały osoby pochodzenia żydowskiego. Wiadomo, że w lipcu 1941 r. stan liczebny obozu wynosił 1440 osób. Więźniowie byli zatrudnieni przy pracach melioracyjnych[1.1].

Print
Footnotes
  • [1.1] Szerzej: Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich 19391945. Informator encyklopedyczny, red. Cz. Pilichowski, Warszawa 1979.