This article is not available in selected language.

Landsberger Franz

Franz Landsberger - Personal data
Date of birth: 1853
Date of death: 1925
Place of death: Bytom
Occupation: finansista; działacz kultury

Landsberger Franz (1853 – 1925 Bytom) – finansista i działacz na rzecz rozwoju kultury muzycznej w Bytomiu.

W 1898 r. został członkiem rady nadzorczej spółki Schlesische Elektrizitäts- und Gas AG, która zajmowała się produkcją i dystrybucją energii elektrycznej i gazu w okręgu przemysłowym Górnego Śląska. Był także członkiem zarządu bytomskiej kasy chorych Allgemeine Ortskrankenkasse oraz pełnił funkcję radcy sądu handlowego w Bytomiu. Objął posadę dyrektora bytomskiego Oberschlesischer Bank. Z jego inicjatywy powstał chór pod nazwą Beuthener Musikverein (Bytomskie Towarzystwo Muzyczne) przekształcony później w Singverein Beuthen (Bytomskie Towarzystwo Śpiewu). W 1900 r. założył Konzerthausgesellschaft (Towarzystwo Domu Koncertowego), które pokierowało budową obecnego gmachu teatru i opery. Uroczyste otwarcie teatru nastąpiło dnia 1 października 1901 roku. Landsberger zmarł na zawał serca w 1925 roku.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.