W domu przy ul. Słowackiego 2 znajdowała się w latach 1939–1944 siedziba niemieckiej tajnej policji – Gestapo. W piwnicach tego budynku byli torturowani, katowani i mordowani niewinni Polacy, m.in. pochodzenia żydowskiego. O przeszłości tego miejsca przypominają tablice pamiątkowe znajdujące się przy wejściu do budynku. Obecnie mieści się tu Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz Powiatowy Urząd Pracy.

 

Print