Na podwórzu Synagogi Chóralnej (lit. Choralinė sinagoga) przy ul. Ožeškienės g. 17 znajduje się pomnik autorstwa Robertasa Antinisa upamiętniający ok. 50 000 żydowskich dzieci zamordowanych w czasie II wojny światowej. 

Obok głównej instalacji umieszczono 37 kamiennych tablic z nazwami miast, w których zginęły żydowskie dzieci i z informacją, ile ich zginęło w danym mieście.

 

Print