• Chomiuk J., Czemierniki perła w dolinie, „Słowo Podlasia” 2000, no. 15, p. 27.
  • Czemierniki, [in:] Pinkas ha-Kehillot Polin: enciklopedja szel ha-jiszuwim ha-Jehudijim le-min hiwasdam we-ad le-ahar Szoat Milhemet ha-olam ha-szenija, ed. Wein. A., Jerusalem 1999, pp. 421422.
  • Czemierniki, [in:] Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, vol. 1, ed. Sulimierski F., Walewski W., Warsaw 1880, pp. 792–793.
  • Czemierniki, [in:] The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, vol. 1, ed. Spector S., Wigoder G., New York 2001, p. 285.
  • Czemierniki. Ziemia czemiernicka. Ludzie. Wydarzenia. Pamiątki, ed. Mazurek M., Czemierniki 2009.
  • Ekorozwój gminy Czemierniki, ed. Kozłowski S., Czemierniki–Radzyń Podlaski, 2003.
  • Jadczak S., Czemierniki i okolice, Lublin 1947.
  • Kuraś S., Dzieje Lubelszczyzny, vol. 3: Słownik historyczno-geograficzny województwa lubelskiego w średniowieczu, Warsaw 1983.
Print