W dniu 24 kwietnia 2010 r. Robert Augustyniak - jeden z liderów Projektu Ulica Żydowska - został odznaczony medalem "Powstania w Getcie Warszawskim". To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest co roku przez Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej "ludziom, którzy słowem i piórem walczą z przejawami ksenofobii, nacjonalizmu i antysemityzmu".

Print