Podczas II wojny światowej w okolicy Łucka, w pobliżu wsi Góra-Połonka, Niemcy dokonywali masowych egzekucji Żydów z Łucka i okolicznych miejscowości. Latem 1942 r. podczas likwidacji łuckiego getta zwożono tam ludność żydowską i kazano jej kopać doły. Następnie kazano się Żydom rozbierać i kłaść do tych dołów. Niemcy strzelali do nich, a potem kazali kłaść się na zamordowanych następnym. Zwłoki zasypywano ziemią. Przypuszcza się, że w sierpniu 1942 r. zgładzono w ten sposób ponad 25 000 Żydów z Łucka i okolic. 

 W 1990 r. na zbiorowej mogile odsłonięto pomnik.

Print