W grudniu 1941 r. na terenie wioski Rakowiczi w rejonie nieświeskim Niemcy rozstrzelali 36 osób pochodzenia żydowskiego[1.1].

Print
Footnotes
  • [1.1] W. I. Adamuszko, I. P. Gierasimowa, W. D. Sieliemieniew, Swidietelstwujut pałaczi, Minsk 2010, s. 179