W dniu 18 lipca 1942 r. w pobliżu Gorodei w rejonie nieświeskim Niemcy rozstrzelali 1.137 osób pochodzenia żydowskiego[1.1].

Print
Footnotes
  • [1.1] W. I. Adamuszko, I. P. Gierasimowa, W. D. Sieliemieniew, Swidietelstwujut pałaczi, Minsk 2010, s. 179