W lipcu 1943 r. na zachód od miejscowości Paniuticzi w rejonie nieświeskim Niemcy rozstrzelali około 300 osób pochodzenia żydowskiego, mieszkańców Snowa [1.1].

Print
Footnotes
  • [1.1] W. I. Adamuszko, I. P. Gierasimowa, W. D. Sieliemieniew, Swidietelstwujut pałaczi, Minsk 2010, s. 179