Po selekcji dokonanej na Rynku w dniu 30 października 1941 roku, za miastem, przy drodze do Snowa, Niemcy rozstrzelali około 1.750 osób pochodzenia żydowskiego. Po wyzwoleniu w miejscu egzekucji ustawiono pomnik poświęcony "1200 obywatelom radzieckim".

Print