W dniu 27.04.1942 r. Niemcy utworzyli getto w Sokołowie Małopolskim. Uwięzili w nim ok. 3 tys. osób pochodzenia żydowskiego, w tym wielu deportowanych z okolicznych wsi oraz z Łodzi.

W nocy z 24 na 25.06.1942 r. Niemcy zastrzelili podczas egzekucji w getcie 28 osób. 27.06.1942 r. większość Żydów przenieśli do getta w Rzeszowie, a grupa ok. 200 więźniów trafiła do Głogowa Małopolskiego. Oznaczało to likwidację getta w Sokołowie Małopolskim.

Print