Year Total population Number of Jews Percentage of Jewish population
1772 625
1792 1429 116 8.12%
1812 1180
1816 215 c. 21%
1819 1297 246 18.97%
1834 2500 480 19.2%
1867 4020 532 13.23%
1871 4128 523 12.4%
1875 4515 495 10.96%
1880 4857 453 9.33%
1885 4723 417 8.83%
1890 4593 338 7.36%
1892 4593
1895 277
1910 4451 211 4.74%
1921 4635 17–26 0.37–0.56%
1923 10
1926 5600
1927 4692
1929 5249 -
1931 5570 38 0,68%
1937 5990 19 0,32%
1939 6000
2006 9328    

Sources:

  • M. Chamot, Gmina wyznaniowa żydowska w Brodnicy w latach 1920–1939, in: Gminy wyznaniowe żydowskie w województwie pomorskim w okresie międzywojennym (1920–1939), ed. J. Sziling, (1995), 98;
  • J. Falkowski, Ziemia lubawska, (2006), 333, 336, tab. 7, 8
  • A. Korecki, Nowe Miasto Lubawskie w czasach Drugiej Rzeczypospolitej (1920–1939), in: Nowe Miasto Lubawskie. Zarys dziejów, ed. M. Wojciechowski, (1992), 159, tab. 2, 3;
  • M. Rademacher, Deutsche Verwaltungsgeschichte 1871–1990, Landkreis Löbau/Neumark in Westpreußen [online] http://www.verwaltungsgeschichte.de/dan_loebau.html [Accessed 09 June 2014];
  • J. Sziling, Gminy wyznaniowe żydowskie w województwie pomorskim w latach 1920–1939 (Liczebność i rozmieszczenie), in: Mniejszości narodowe i wyznaniowe w województwie pomorskim w okresie międzywojennym (1920–1939), ed. M. Wojciechowski, (1991), annex 1.
Print