• Johannes Chrząszcz, Historia miast Pyskowice i Toszek [History of cities Pyskowice and Toszek], Urząd Miasta Pyskowice 1994.
  • Adam Kwiecień, Cmentarz żydowski w Pyskowicach [Jewish cemetery in Pyskowice] [in:] Spotkania z Zabytkami [Meetings with Monuments] 1992 no 4.
  • Zabytki kultury żydowskiej w województwie śląskim [Monuments of the Jewish culture in the Śląskie Province], Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach, Katowice 2007.
Print