W latach 1941–1942 w majątku Wojciecha Zatwarnickiego przy ul. Bernardyńskiej 1 w Warszawie funkcjonowała konspiracyjna farma szkoleniowa He-Chaluc. Bywali tu m. in. Icchak Cukierman oraz Szymon Ratajzer. Farma stała się też miejscem, w którym pomoc otrzymywały osoby zbiegłe z warszawskiego getta. 

23 marca 2013 r.  na elewacji dworku umieszczono tablicę z napisem: „W tym miejscu działała w latach II wojny światowej farma kibucowa, której działacze utworzyli Żydowską Organizację Bojową i podjęli decyzję o Powstaniu w Getcie Warszawskim”. W ceremonii odsłonięcia tablicy uczestniczyli m. in. Marek Karpiński – wnuk Wojciecha Zatwarnickiego oraz około 300 licealistów z Izraela, zrzeszonych w młodzieżowym ruchu Hanoar Haoved Wehalomed.

Bibliografia

Print