W połowie 1941 r. przy końcu ul. Żdanowskiej Niemcy utworzyli obóz pracy przymusowej, podporządkowany Urzędowi Gospodarki Wodnej. Kilkuset żydowskich więźniów zakwaterowano w kompleksie kilku baraków. Więźniowie byli wykorzystywani do osuszania bagien przy rzece Łabuńce oraz przy pogłębianiu koryta Topornicy. Obóz został zlikwidowany w 1943 roku[1.1].

Print
Footnotes
  • [1.1] Kopciowski A., Zagłada Żydów w Zamościu, Lublin 2005.