25.03.1943 r. Niemcy przystąpili do likwidacji getta w Żółkwi. W tym dniu około 1500 osób zostało wyprowadzonych na obrzeża miejscowości i rozstrzelanych. Mordu dokonały jednostki służby bezpieczeństwa SD wspomagane przez niemiecką żandarmerię oraz policję ukraińską. Ofiary pochowano w miejscu kaźni. Po wojnie nad zbiorową mogiłą wzniesiono pomnik.

Print