Bodzanów, mała miejscowość między Płockiem a Warszawą, przed wojną była zamieszkana przez około 1 300 Żydów. Holokaust przeżyło zaledwie 51. Po zakończeniu wojny do rodzinnego miasteczka powróciło kilkunastu, wszyscy w następnych latach wyemigrowali z Polski. Niemieccy naziści rozpoczęli likwidację gett w powiecie płockim w marcu 1941 r. Siedemdziesiątą rocznicę tych tragicznych wydarzeń upamiętniły uroczystości, które odbyły się 5 marca 2011 r. w Publicznym Gimnazjum im. Polskiej Organizacji Zbrojnej w Bodzanowie.

Inicjatorem przedsięwzięcia był Zdzisław Leszczyński, dyrektor gimnazjum i działacz społeczny. W 2005 r. otrzymał on honorowy dyplom Ambasady Izraela oraz Żydowskiego Instytutu Historycznego za opiekę nad cmentarzem żydowskim w Bodzanowie.

W uroczystościach wzięli udział: wicepremier Waldemar Pawlak, doradca prezydenta RP Henryk Wujec, starosta płocki Piotr Zgorzelski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Julia Pitera oraz wójt gminy Bodzanów Grażyna Pietrzak.

‘Pamiętając o przeszłości, tragicznych losach Żydów w czasie Holokaustu, ale także o wielowiekowej wspólnej polskiej i żydowskiej historii, trzeba budować przyszłość na fundamencie wspólnych wartości’ - powiedział wicepremier Pawlak. Podkreślił, że przyczyną Holocaustu była ‘ideologii nienawiści’, która zburzyła na ziemiach polskich pokojowe współistnienie i przenikanie się dwóch kultur: polskiej i żydowskiej. Dodał, że należy przypominać o dziedzictwie polskich Żydów, przywracać blask, bogactwo i pogodę ducha ich kultury.

Marcin Dziurdzik, przedstawiciel Muzeum Historii Żydów Polskich, wygłosił wykład na temat działalności Muzeum i portalu ‘Wirtualny Sztetl’. Następnie wyświetlona została jedna z trzech części filmu ‘Kołysanka’ Federa Sevelli. Ta część, zatytułowana ‘Kwiaty’, była kręcona w Bodzanowie. Opowiada o chłopcu z getta, który próbuje zdobyć kwiaty dla swojej rówieśnicy, za co zostaje ukarany przez Niemców.

Młodzież z miejscowego gimnazjum przygotowała program artystyczny. Deklamowała wiersze Mosze Bidema Ledermana, bodzanowskiego Żyda mieszkającego obecnie w Argentynie. Uczniowie wykonali też tańce izraelskie i piosenkę ‘Tych miasteczek nie ma już’.

Podczas uroczystości zaprezentowano książkę ‘Bodzanów - moje rodzinne miasteczko’ opracowaną przez Zdzisława Leszczyńskiego. Publikacja zawiera wspomnienia Żydów z Bodzanowa, wiersze Mosze Binema Lidermana oraz przedwojenne fotografie.

Po uroczystościach wicepremier Waldemar Pawlak odwiedził miejsce, gdzie przed II wojną światową istniał cmentarz żydowski, i złożył kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym bodzanowskich Żydów.

Źródło: PAP, Gazeta Wyborcza Płock, 04.03.2011.
 

Print