• Jan Delowicz, Gmina wyznania mojżeszowego w Żorach 1511-1940 [Commune of the Jewish faith in Żory 1511-1940], Towarzystwo Miłośników Miasta Żory, Żory 2002.
  • Augustyn Meltzel, Historia miasta Żory na Górnym Śląsku [History of the city Żory on the Upper Silesia], Żory 1888.
  • Jan Delewicz, Marcin Wieczorek, Żory w latach 1172-1990 [Żory in years 1172-1990], Żory 1991.
  • Bogdan Cimała, Jan Delowicz, Paweł Porwoł, Żory – zarys dziejów. Wypisy [Żory – outline of the history. Certified excerpts], Towarzystwo Miłośników Miasta Żory 1994.
  • Zabytki kultury żydowskiej w województwie śląskim [Monuments of the Jewish culture in the Silesia Province], Silesian Cultural Heritage Centre in Katowice (Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach), Katowice 2007.
  • Peter Maser, Adelheid Weiser, Juden in Oberschlesien Gebr. Mann Verlag. Berlin 1992. p. 140.
Print