• Grynberg Michał, Żydzi w rejencji ciechanowskiej 1939 – 1942, Warszawa 1984.
  • Miasta polskie w tysiącleciu, vol. 2, Wrocław-Warszawa-Kraków Zakład Narodowy imienia Ossolińskich Wydawnictwo 1967.
  • Szczepański Janusz, Społeczność żydowska Mazowsza w XIX-XX wieku, Wyższa Szkoła Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Pułtusk 2005.
     
Print