22 czerwca 2012 r. w Izraelu zmarł Załman Drezner – działacz Ziomkostwa Żydów Ostrołęckich w Izraelu, zaangażowany między innymi w budowę pomnika na cmentarzu żydowskim w Ostrołęce, wydanie Księgi Pamięci Ostrołęki oraz Księgi Żydów Chorzelskich. Za swoją działalność w 2005 r. został odznaczony Medalem za Zasługi dla Miasta Ostrołęki.

Print