• Bergman Eleonora, Jagielski Jan, Zachowane synagogi i domy modlitw w Polsce. Katalog, Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa 1996.
  • Burchard Przemysław, Pamiątki zabytki kultury żydowskiej w Polsce, Warszawa 1990.
  • Grynberg Marian, Żydzi w rejencji ciechanowskiej 1939-1942, Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie, Warszawa 1984.
  • Miasta polskie w tysiącleciu, t. 2, Wrocław-Warszawa-Kraków Zakład Narodowy imienia Ossolińskich Wydawnictwo 1967.
  • Szczepański Janusz, Społeczność żydowska Mazowsza w XIX-XX wieku, Pułtusk 2005.
Print