• Wanda Małgorzata Cebulka, Dzieje Żydów na Śląsku ze szczególnym uwzględnieniem Grodkowa i okolic od XII do XX wieku Grodkowie [History of Jews in Silesia, with particular emphasis on Grodków and the surrounding area from the twelfth to the twentieth century Grodkow]; Grodków 2009.
  • W. M. Cebulka, Dzieje kościołów i wyznań w Grodkowie [History of churches and denominations in Grodkow], Grodków 1999.
  • B. Cimała, Włodzimierz Kaczorowski, Zarys dziejów ziemi grodkowskiej (The outline of the history of the earth Grodków) [in:] Wypisy do dziejów ziemi grodkowskiej (Extracts to the history of the earth Grodków), Opole 1986.
  • R. Kaczmarek, Z dziejów Grodkowa i ziemi grodkowskiej [From the history and land Grodków], Grodków 2008.
  • F. Rosenthal, Najstarsze osiedla żydowskie na Śląsku (The oldest Jewish settlements in Silesia) [in:] Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego, nr 34, 1960.

 

Print