This article is not available in selected language.

Zborowski Leopold

Leopold Zborowski - Personal data
Date of birth: 1899
Place of birth: Zaleszczyki
Date of death: 1932
Place of death: Paryż
Occupation: poeta; handlarz dzieł sztuki
Related towns: Kraków

Leopold Zborowski (1889 Zaleszczyki – 1932 Paryż) – poeta, handlarz dzieł sztuki.

Zborowski studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie uzyskał tytuł magistra filozofii. Należał do poetyckiej szkoły konstruktywistów. Do Paryża wyjechał w 1913 r., by studiować kulturę francuską na Sorbonie. Tam zastała go wojna, jako obywatel wrogiego państwa, został umieszczony w obozie koncentracyjnym. Został zwolniony razem z innymi Polakami i pozostał w Paryżu. Na początku zajmował się handlem starych książek. Następnie zajął się handlem dziełami sztuki. Zmarł w Paryżu jako biedak.

Bibliografia:

  • Sczastnyj W., Chudożniki Pariżskoj szkoly iz Bielarusi, Minsk 2010, s. 62–62.
Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.