• Joanna Banik, Jerzy Kochler, Lewin Brzeski – monografia miasta (Lewin Brzeski – monograph on the city), Lewin Brzeski 2005.
  • rena Lasończyk, Zarys historii Lewina Brzeskiego (Outline of history Lewin Brzeski), Instytut Śląski w Opolu, Opole 1962.
  • Maciej Borkowski, Andrzej Kirmiel, Tamara Włodarczyk, Śladami Żydów: Dolny Śląsk, Opolszczyzna, Ziemia Lubuska [With tracks of Jews: Lower Silesia, Opolszczyzna, the Lubusz Earth], Muzeum Historii Żydów Polskich, Warszawa 2008.
Print