Miasto Okuniew było lokowane w 1538 r. na terenie wsi Długa Wola. Stanowiło własność m. in. S. Okunia. Od 1795 r. znajdowało się w zaborze austriackim, jako miasto graniczne przy trakcie handlowym z Warszawy do Grodna i Brześcia, z główną komorą celną. Od 1809 r. leżało w Księstwie Warszawskim, a od 1815 r. w zaborze rosyjskim (Królestwo Polskie). W latach 1815–1831 stanowiło siedzibę powiatu. W 1831 r. Okuniew został prawie doszczętnie spalony podczas bitwy polsko-rosyjskiej w okresie powstania listopadowego. W 1870 r. nastąpiła utrata praw miejskich. W sierpniu 1920 r., podczas wojny polsko-bolszewickiej miały miejsce zacięte walki o Okuniew. Latem 1944 r. miasto stanowiło ważny węzeł oporu wojsk niemieckich przeciw nacierającym Sowietom.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print