Pierwsza wzmianka o Przemyślanach pochodzi z roku 1437. Miejscowość należała w XVI w. do Ulanieckich, później do Polanowskich, Kuropatnickich i Sieniawskich. W 1623 r. Przemyślany otrzymały prawa miejskie. Miasto było wielokrotnie niszczone przez Tatarów (m. in. 1620 i 1675). Sieniawscy zbudowali w Przemyślanach zamek, ufundowali także klasztor dominikanów-obserwantów (zlikwidowany w 1792 r.). W 1758 r. miasto spustoszył pożar. Od 1772 r. Przemyślany znajdowały się pod władzą Austrii. W XIX w. właścicielami miasta byli Potoccy. Przemyślany znane były jako ośrodek pszczelarstwa. W 1857 r. powstała tu jedyna w monarchii austro-węgierskiej szkoła pszczelarska. Do dziś w herbie miasta znajduje się ul i pszczoły. Po 1860 r. Przemyślany stały się siedzibą powiatu. W 1909 r. miasto zostało połączone linią kolejową ze Lwowem. Od 1919 r. Przemyślany znajdowały się pod władzą polską (z wyjątkiem okresu przejściowej okupacji przez Armię Czerwoną w sierpniu i wrześniu 1920 r.). Były miastem powiatowym w województwie tarnopolskim. W 1939 r. Przemyślany zajęła Armia Czerwona, a od 1.07.1941 r. do 1944 r. miasto znajdowało się pod okupacją niemiecką[1.1].

Print
Footnotes
  • [1.1] Przemyślany, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 9, red. Sulimierski F., Chlebowski B., Walewski W., Warszawa 1888, ss. 169–170.